Massage

Massage - vad händer?

Massage används för att få stela muskler att slappa av och därmed återfå sin ursprungliga funktion. Massage ökar blodcirkulation samt ökar frisättning av    oxytocin och endorfiner. I stort sett alla mår bra av massage, du ska dock undvika det om du har till exempel feber, pågående infektion, öppna sår eller blodpropp utan adekvat behandling.


Undersökning - Massage


Du får beskriva dina besvär och hur detta påverkar dig i din vardag. Musklernas flexibilitet, styrka samt hur smärtsamma de är undersöks.     


Behandling - Massage


Behandling med tryck och massage sker på involverade muskler för sökorsak. Töjning och stretch av involverade muskler kan också utföras om det anses adekvat.


Om du söker en avslappnande massage utan några direkta besvär är du såklart också välkommen!